HowULearn-työkalu käytössä Helsingin yliopistossa

HowULearn-kysely toteutetaan Helsingin yliopistossa neljä kertaa opiskelijoiden opintojen aikana. Ensimmäisten käyttökokemusten perusteella opiskelijat kokevat HowULearnin hyödylliseksi, ja järjestelmästä saatava palaute kannustaa pohtimaan omia opiskelutapoja.

HowULearn miellytti Helsingin yliopiston opiskelijoita

HowULearn-kysely sai aikaan keskustelua Helsingin yliopiston vasta-aloittaneiden opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijat kertoivat, että HowULearn-kyselyyn vastaaminen ja siitä seurannut vastapalaute sai heidät tutkimaan tarkemmin omia opiskelutapojaan.

– Kysely laittoi pohtimaan sitä, millainen opiskelija itse on. Oli mielenkiintoista nähdä omien vastausten suhde muiden opiskelijoiden vastauksiin.

Opiskelijoiden kommenttien perusteella HowULearn-kyselyyn vastaamisesta ja siitä saadusta vastapalautteesta on hyötyä.

– Palaute oli yllättävän rikasta ja opettavaista. Tieto oli jäsennelty selkeästi pureskeltavaksi, yksi kyselyyn vastanneista opiskelijoista totesi.

– Omia opiskelutottumuksia on ehkä hankala muuttaa, mutta vinkit täytyy kyllä pian testata! kertoi eräs opiskelija. Toinen opiskelija taas sanoi, että HowULearn on vaikuttanut oman ajankäytön suunnitteluun.

Opiskelija näkee saamastaan vastapalautteesta, miten omat vastaukset vertautuvat toisiin kyselyyn vastanneisiin. Tämä ominaisuus oli monien mieleen:

– Oli mielenkiintoista nähdä omien vastausten suhde muiden opiskelijoiden vastauksiin, kirjoitti muuan opiskelija.

– Kun näkee, miten omat vastaukset vertautuvat muihin, se motivoi.

– HowULearn auttoi hahmottamaan ja pohtimaan omia toimintatapoja.

UniHow’n kehitys etenee odotetusti

UniHow’n perustoiminnallisuudet on nyt toteutettu. Opiskelijat voivat vastata kyselyihin ja katsella saamaansa palautetta. Koulutusohjelmien käyttäjät voivat hallinnoida kyselyitä, tarkastella kyselyiden yhteenvetoja ja siirtää kyselydataa tilasto-ohjelmistoihin. Lisäksi sovelluksella voidaan luoda ja muokata uusia kyselypohjia.

Keväällä 2019 HowULearn-kyselypohjiin voi lisätä koulutusohjelma- tai kyselykohtaisia lisäkysymyksiä. Uuden toiminnallisuuuden myötä kyselyiden yhteydessä voidaan kerätä tutkimuspohjaista tietoa opiskelijan opiskeluprosessista sekä tietoa opiskelijan kokemuksista tietyssä koulutuksessa, ja yhdistää nämä tiedot.

Unihow