UniHow auttaa ymmärtämään opintojen kuormittavuutta

UniHow’n toiminta perustuu sen sisällä oleviin erilaisiin tutkimusinstrumentteihin. HowULearn on yksi tutkimusinstrumenteista, jossa fokus on opiskelijan koulutusohjelmatason opiskelukokemuksissa. Järjestelmä tuottaa kyselyistä vastaajille automaattisesti vastapalautteen ja koulutusohjelmille yhteenvedon opetuksen kehittämisen tueksi.  HowULearn-kyselyitä on käytetty Helsingin yliopistossa monilla eri kursseilla. Kyselyt ovat paljastaneet esimerkiksi puutteita opiskelijoiden suunnitelmallisuudessa.

– Tämä on yliopistopedagogiikan näkökulmasta ehdottomasti hyvä asia, toteaa koulutusohjelmajohtaja Chiara Lombardini Helsingin yliopistolta.

– Näyttää siltä, että opiskelijoilla on suunnitelmallisuuden puutetta – esimerkiksi kyselyn mukaan, joka tehtiin viime syyslukukauden aikana HY:n fuksien kanssa, Lombardini kertoo.

UniHow diagnostinen työkalu opetuksessa – myös opettajille

Chiara Lombardinin mukaan UniHow on nimenomaan diagnostinen työkalu:

– Saamme sen avulla tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista ja lähestymistavasta oppimiseen. UniHow on hyödyllinen työkalu siksi, että sen tulokset tuovat esiin, miten parhaiten voimme tukea opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia.

Opiskelijat saavat UniHow-järjestelmästä henkilökohtaisen palautteen vastattuaan kyselyyn, mutta järjestelmän tuottamasta tiedosta voidaan myös keskustella laajemmalla tasolla.

– Kerromme kyselyn yleisistä tuloksista opiskelijoille ja pohdimme myös yhdessä, miten esimerkiksi opiskelutapoja voitaisiin muuttaa, Lombardini sanoo. Hänen mukaansa opiskelijoiden UniHow-tuloksia on myös esitetty yliopistolla opinto-ohjaajille ja koulutusohjelman johtoryhmälle, ja niiden perusteella on pohdittu ohjauksen kehittämistä.

HowULearn-kyselyt mittaavat opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin, opiskelijan pystyvyysuskomuksia, kokemuksia opiskeluympäristöstä, opiskelu-uupumusta, yleisiä työelämävalmiuksia sekä opiskelun aikaista työkokemusta.
 Helsingin yliopistolla suunnitellaan HowULearn-kyselyiden liittämistä yhä useampien kurssien osasuorituksiksi.

– Ensi lukukaudelle olemme muokanneet opetussuunnitelmaa niin, että HowULearn-kysely on pakollinen osa kurssisuoritusta. Näin saamme korkeamman vastausprosentin kyselyihin, Chiara Lombardini kertoo.

UniHow-järjestelmän kehitystyön kuulumiset

Kevään aikana sovelluskehityksessä on keskitytty käyttäjäroolien miettimiseen ja parannettu kyselyiden yhteenvetoja. Kehitteillä ovat laajemmat ja suppeammat katseluoikeudet, joilla kyselyiden tulokset voidaan tarjota organisaation sisällä sopivalla tavalla kaikille opetuksen kehittämisen parissa työskenteleville. Yhteenvetoihin lisätyt kuvaustekstit puolestaan tukevat kyselyiden tulosten ymmärtämistä ja hyödyntämistä.

Unihow