UniHow laadunhallinnan työkaluna Helsingin yliopistolla

UniHow on ollut Helsingin yliopistolla toiminnassa vuoden ajan, ja yliopiston laadunhallinnan näkökulmasta tulokset ovat erinomaisia.

Laatu HY:n tekemisen keskiössä

Helsingin yliopisto painottaa kaikessa tekemisessään laadun näkökulmaa: opiskelijat tekevät korkeatasoisia tutkintoja, yliopistossa tehdään huippututkimusta ja yliopistolla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

llman laadunhallintaa laadun tavoitteisiin pääseminen vaikeutuu, ja nimenomaan tässä UniHow-työkalut ovat olleet suurena apuna.

– Laadunhallinta kattaa kaikki koulutusohjelmat. Yliopistolla on jokaisella kampuksella pedagogisia yliopistonlehtoreita, joiden tehtävänä on tukea koulutusohjelmien palautteen tulosten tulkinnassa ja käytännön kehittämistoimien suunnittelussa, palvelupäällikkö Päivi Pakkanen Helsingin yliopistolta kertoo ja jatkaa:

– UniHow’lla kerättävät HowULearn-kyselyt on sisällytetty kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmaan ja se kuuluu osaksi opintoja. Opettajille ja muulle henkilökunnalle on tärkeää, että palautetta saadaan kaikilta opiskelijoilta, ei vain aktiivisimmilta. Jokaisen ääni on tärkeä kuulua.

HowULearn-kyselyt mittaavat opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin, opiskelijan pystyvyysuskomuksia, kokemuksia opiskeluympäristöstä, opiskelu-uupumusta, yleisiä työelämävalmiuksia sekä opiskelun aikaista työkokemusta.

Tutkimuslähtöisyys UniHow’ssa erityisen tärkeää

UniHow-tuotteiden kyselyt ja niiden perusteella annettavat vastapalautteet – ja siten myös UniHow’sta saatavan tiedon perusteella suoritetut korjaustoimenpiteet – perustuvat Helsingin yliopistossa suoritettuun pedagogiikan ja oppimispsykologian tutkimukseen. Tämä on yliopiston näkökulmasta tärkeä lähtökohta UniHow’n käyttämisessä.

– Tulokset ovat luotettavia ja kyselyn jatkokehittäminen pohjautuu samoin oppimistutkimukseen, eikä esimerkiksi muotivirtauksiin tai hetkellisiin koulutuspoliittisiin nostoihin, Pakkanen kertoo.

UniHow-tuotteilla suoritetaan oppimiseen liittyviä kyselyitä esimerkiksi opiskelijaryhmille tai opettajille ja saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää opetuksen kehittämiseen. HowULearn-kysely suoritetaan Helsingin yliopistossa neljä kertaa opiskelijoiden opintojen aikana.

Unihow