HowULearn

HowULearn-työkalu on UniHow-tuoteperheen päätuote, jonka toimintamekanismiin muut tuoteperheen tuotteet perustuvat.

HowULearn-kyselyn väittämät liittyvät muun muassa opiskelijan sitoutuneisuuteen, hyvinvointiin, opiskelukokemuksiin ja mielipiteisiin oppimisympäristöstä. HowULearn-kyselyssä pyritään selvittämään opintokokonaisuuteen liittyviä opiskelijan kokemuksia eikä keskitytä tiettyihin kursseihin tai opintosarjoihin. Kysymykset ja väittämät mittaavat esimerkiksi opintojen etenemistä ja opintomenestyksen kannalta tärkeitä ulottuvuuksia, kuten suunnitelmallisuutta.

HowULearn-työkalulla saadut tulokset Helsingin yliopistosta vuodesta 2013 alkaen ovat rohkaisevia. HowULearn on tuottanut tietoa opiskelijoiden oppimisesta ja heidän kokemuksistaan opettamisen laadusta ja näyttää siltä, että sekä opiskelijoiden että opettajien työprosessit ovat parantuneet HowULearnin käyttöönoton jälkeen.

Helsingin yliopistossa HowULearn-kysely toteutetaan samoille vastaajille neljästi. HowULearn-työkalun kyselyt suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille heidän opintojensa alussa ja toistetaan opintojen myöhemmissä vaiheissa.