HowUStudy

HowUStudy-työkalua voidaan käyttää palautteen antamiseen yksittäisestä kurssista tai opintokokonaisuudesta perinteisen kurssipalautelomakkeen sijaan. HowUStudy-kyselyt ovat luonteeltaan pelkistetympiä kuin HowULearn-kyselyt ja sisältävät enintään 10 väittämää. Haastaville tai koulutusohjelman kannalta erityisen tärkeille kursseille on tarjolla myös pidempiä kyselyitä.

HowUStudy-kyselyiden taustalla ovat HowULearnista saatu aineisto sekä yliopistopedagogiikan tutkimus ja teoria. Myös muita olemassa olevia aineistoja, esimerkiksi opintotilastoja, opintoanalyyseja ja opintotuloksia voidaan hyödyntää HowUStudy-kyselyissä.