Tämä on UniHow

UniHow on digitaalinen reflektointi- ja palautejärjestelmä. UniHow-tuotteilla suoritetaan oppimiseen liittyviä kyselyitä opiskelijaryhmille tai opettajille. Näin ryhmistä saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää opetuksen kehittämiseen. Vastausten perusteella UniHow tuottaa vastapalautteen, jossa vastaajaa rohkaistaan ja neuvotaan kehittämään opiskeluaan tai opetustaan.

UniHow perustuu kotimaiseen ja kansainväliseen yliopistopedagogiseen teoriaan ja tutkimukseen. Palvelua kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti empiiristä aineistoa hyödyntäen.

 

 

Ota yhteyttä